Log in  
dot


นามปากกา

Web Member
สงครามฝรั่งเศส - เวียดมินห์ (๘) - นายพล อองรี นาแวร์
สงครามฝรั่งเศส - เวียดมินห์ (๘) - นายพล อองรี นาแวร์

ผู้เขียน: samphan อ่าน: 115092 ความเห็น: 2244

*  *  *

สงครามฝรั่งเศส - เวียดมินห์ (๘)  -  นายพล  อองรี  นาแวร์

 

สถานการณ์เดิม  .  .  .  จาก  .  .  .  นายพล  ราอูล  ซาลัง

          - กุมภาพันธ์  ๒๔๙๕    นายพล  ซาลัง  สั่งถอนกำลังจากฮัวบินห์

          - ยุทธการลอร์เรน   ไม่บรรลุเป้าหมาย  กองทหารฝรั่งเศส รุกลึกเข้าไปถึงฟูเยนบิงแล้ว    นายพล  เกี๊ยบไม่ส่งกำลังออกรบ    นายพล  ซาลัง  จึงสั่งถอนกำลังกลับเข้าสู่แนวเดอ แลทเธอร์  ถูกซุ่มโจมตีขนาดใหญ่ที่ช่องเขาฉานมวง  บนเส้นทางอาณานิคมหมายเลข ๒    สูญเสียมาก    
  
          - นายพล  เกี๊ยบ  ขยายผลต่อไป    เข้ายึดที่มั่นขนาดเล็ก   ที่บาเล และ ม็อกชาน   และส่งกองพลที่ ๓๐๘  เข้าตีนาซาน

          - การรบที่นาซาน  จังหวัดซอนลา    ตุลาคม - ๒  ธันวาคม  ๒๔๙๕

               ฝ่ายเวียดมินห์ใช้ยุทธวิธีคลื่นมนุษย์เข้าตี    ฝ่ายฝรั่งเศสใช้ปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศหยุดยั้งคลื่นมนุษย์ไว้ได้    นายพล  เกี๊ยบสั่งถอนกำลัง    ฝ่ายเวียดมินห์ต้องสูญเสียอย่างหนัก

          ครับ  .  .  .  นาซานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ไม่คาดคิด  คือ  หยุด "กองกำลังเวียดมินห์ซึ่งดูเหมือนว่าไม่สามารถหยุดได้" ลงได้

 

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .


สถานการณ์ในฤดูร้อน  ๒๔๙๖

 

 

          ๗  พฤษภาคม  ๒๔๙๖    ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแต่งตั้ง พลเอก  อองรี  นาแวร์  (General Henry NAVARRE)  เป็นผู้บัญชาการทหารในอินโด  ต่อจากพลเอก  ราอูล  ซาลัง

 

         อย่างไรก็ตาม    นายพล  ราอูล  ซาลัง  ได้เสนอแนวความคิดทางยุทธวิธี  ว่าควรใช้  นาซาน  เดียนเบียนฟู  และไลเจา  เป็นฐานที่มั่นให้สนับสนุนซึ่งกันและกันได้    แต่เป็นธรรมดาครับ  ข้อเสนอของผู้ที่จากไปซึ่งไม่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติอีกต่อไป  แต่ผู้มาใหม่จะต้องรับผิดชอบเต็มที่จะรับไว้พิจารณาหรือไม่ ?  เพียงใด ?

 


 

 

 

 

ภาพแสดงที่ตั้งของ  นาซาน  (อยู่ในจังหวัดซันลา)  เดียนเบียนฟู  และไลเจา

 

          นายพล  นาแวรร์ ได้เยี่ยมกองบังคับการ  คลังส่วนหลัง  หน่วยปฏิบัติการในสนาม  ที่มั่นคอนกรีตในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง  ที่มั่นขนาดเล็กบนพื้นที่สูง  ฐานปฏิบัติการในพื้นราบทางใต้  ที่ราบสูงตอนกลาง  และ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้อมค่ายที่นาซาน  ซึ่งนายพล  กีลส์บังคับบัญชากองกำลัง  ๑๐,๐๐๐    สามารถสกัดกั้นเวียดมินห์ไม่ให้เข้าสู่แคว้นไท  ทางตะวันตก   และ  .  .  .  ป้องกัน  ไลเจา  (Lai Chau)

          นาซานเป็นความสำเร็จทางยุทธวิธีของฝรั่งเศส  แต่นาซานก็เป็นภาระในการรักษาไว้ต่อไปด้วย   และต้องระดมอากาศยานในการส่งกำลัง และสนับสนุนอย่างมาก

          นายพล  นาแวรร์   มีความคิดว่า  หากสถาปนาที่มั่นที่เดียนเบียนฟู  ขณะที่ยังคงรักษานาซานไว้  จะเป็นการบังคับให้ฝ่ายเวียดมินห์ต้องแบ่งกำลังเป็นสองส่วนเพื่อเกาะค่ายทั้งสอง  แต่ฝ่ายฝรั่งเศสเอง ก็ขาดแคลนกำลัง และมีข้อจำกัดอื่นๆ  ทำให้ไม่สามารถรักษานาซานไว้ได้  และหากรักษาต่อไปอาจจะเป็นการเปิดช่องให้เวียดมินห์โจมตีอีกได้    

          วิธีการ "นาซาน และ เดียนเบียนฟู" ดังกล่าว  จึงเป็นไปไม่ได้ 

          นายพล  นาแวรร์ตกลงใจที่จะ "ปล่อย" นาซาน  และส่งกำลังเข้าเดียนเบียนฟู   นาซานมีคุณค่าที่จะเป็นภาพต้นแบบสำหรับเดียนเบียนฟู  และคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จได้ดังเช่นที่นาซาน 

 

 


          ต้นเดือนมิถุนายน  ๒๔๙๖    ขณะที่กำลังคิดคำนึงถึงการสถาปนาที่มั่นที่เดียนเบียนฟู    นายพล  นาแวรร์  คิดถึงการถ่าย หรือถอดแบบปราการที่นาซาน  (ซึ่งไม่สามารถรักษาไว้ได้ต่อไป)    มาใช้ที่เดียนเบียนฟู 

 

          ในเดือนสิงหาคม  ๒๔๙๖  ได้สั่งการให้ถอนกำลังจากนาซาน    รวมถึงไลเจา  (Lai Chau)  ที่อยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือด้วย

 

           นายพล  กีลล์ส  ผู้บังคับการทหารฝรั่งเศสที่นาซานสามารถใช้อุบายถอนตัวจากนาซาน โดยไม่สูญเสีย  (ในเดือนสิงหาคม  ๒๔๙๖)

 

          รัฐบาลฝรั่งเศสพยายามที่จะแสวงประโยชน์  และป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ในดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของตนมาก่อน    จึงพยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในพระราชอาณาจักรลาวด้วย     ใน  ๒๘  ตุลาคม  ๒๔๙๖  มีการลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันกับรัฐบาลลาว      ให้พระราชอาณาจักรลาวรวมอยู่ในสหพันธ์ฝรั่งเศส    ดังนั้น  รัฐบาลฝรั่งเศสจึงสั่งการให้ นายพล  นาแวรร์ มีภารกิจในการป้องกันพระราชอาณาจักรลาวด้วย

 

          นายพล  นาแวรร์ จึงต้องพิจารณาเลือกที่ตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งสามารถจะตุ้มครองและเข้าปฏิบัติการในพระราชอาณาจักรลาวตอนเหนือได้สะดวก  และกวาดล้างพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามได้ด้วย

 

          ในการเลือกที่ตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งสามารถจะตุ้มครองและเข้าปฏิบัติการในพระราชอาณาจักรลาวตอนเหนือได้สะดวก  นายพล  นาแวรร์พิจารณาที่  .  .  .  เดียนเบียนฟู

 

Why not in  Dien Bien Phu ?

          ที่นาซาน   ฝ่ายเวียดมินห์ประสบความล้มเหลวอย่างนองเลือด      เพื่อเป็นการป้องกันพระราชอาณาจักรลาวไว้ได้ด้วยกำลังเท่าที่มี    นายพล  นาแวรร์ ต้องการสร้างที่มั่นแข็งแรงในแคว้นไท       และควบคุมเส้นทางผ่านที่สำคัญของฝ่ายเวียดมินห์     

          เดียนเบียนฟู  สามารถเป็นฐานอากาศ - พื้นดินที่มีประสิทธิภาพล้ำหน้าซึ่งปฏิบัติการรุกได้สำเร็จในบริเวณ  นี้  .  .  . 

           นายพล  นาแวรร์เห็นว่าได้พบเงื่อนไขทั้งหมดของนาซานแห่งใหม่  และพร้อมที่จะปฏิบัติดังที่นาซานอีกที่  .  .  .  เดียนเบียนฟู .  .  .  Why not in Dien Bien Phu ?

 

          นายพล  นาแวรร์ถือหลักที่ว่า  ไม่มีการปราบปรามที่ปราศจากการปะทะ  และมีความคิดจะยึดและสถาปนาฐานที่มั่นที่เดียนเบียนฟู ให้เป็นฐานปฏิบัติการอากาศ - พื้นดินที่มีประสิทธิภาพล้ำหน้า  เพื่อสกัดกั้นเวียดมินห์ไม่ให้เข้าสู่พระราชอาณาจักรลาว  ตามนโยบายรัฐบาลฝรั่งเศสอีกด้วย

 

แนวความคิดของ  นายพล  นาแวรร์  ที่ต้องการสถาปนาที่มั่นที่เดียนเบียนฟู  เพื่อ  

          ๑. รักษาความมั่นคงในพระราชอาณาจักรลาวตอนเหนือ

               เนื่องจากเส้นทางที่ฝ่ายเวียดมินห์ใช้ในการติดต่อระหว่างพระราชอาณาจักรลาวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน  จะต้องผ่านเดียนเบียนฟู   หากฝรั่งเศสยึดเดียนเบียนฟูไว้ได้แล้ว  เป็นการขัดขวางการติดต่อดังกล่าว    จะทำให้พระราชอาณาจักรลาวตอนเหนือปลอดภัยได้ด้วยกำลังเท่าที่มี  ตามนโยบายรัฐบาลฝรั่งเศส 

          ๒. ลดความกดดันในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง 

               เนื่องจากในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงเป็นที่ชุมนุมกองกำลังฝ่ายเวียดมินห์ซึ่งกดดันฝรั่งเศสอยู่    หากมีฐานที่มั่นที่เดียนเบียนฟู  อาจเป็นการทำให้ฝ่ายเวียดมินห์ต้องนำกำลังออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง  (มาที่เดียนเบียนฟู)  บ้าง

          ๓. ใช้เป็นฐานทัพอากาศหน้า

               หากสถาปนาเดียนเบียนฟูให้เป็นฐานปฏิบัติการอากาศ - พื้นดินที่มีประสิทธิภาพล้ำหน้า  จะสามารถโจมตีเส้นทาง  และขบวนส่งกำลังบำรุงของฝ่ายเวียดมินห์ได้สะดวกรวดเร็ว  ทำให้การปฏิบัติการรุกในบริเวณนี้เป็นผลสำเร็จ

          ๔. ใช้เป็นที่บดเนื้อ 

               หากฝ่ายเวียดมินห์ใช้กองกำลังขนาดใหญ่โจมตีด้วยยุทธวิธี "คลื่นมนุษย์" ต่อที่มั่นเดียนเบียนฟูนี้เช่นที่นาซานอีก    จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำลายกองกำลังขนาดใหญ่ของเวียดมินห์ให้ย่อยยับไปได้  ดังที่นาซานอีกเช่นกัน         

 

ข้อเสียทางยุทธการของเดียนเบียนฟูต่อฝ่ายฝรั่งเศส  - "มีแนวโน้มที่จะเป็นกับดัก"

          ๑. จำนวนสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องส่งไปสนับสนุนเดียนเบียนฟูมีปริมาณมหาศาล  ต้องระดมอากาศยานที่มีอยู่อย่างมาก

          ๒. เนื่องจากเดียนเบียนฟูสามารถติดต่อกับฮานอยได้ด้วยการคมนาคมทางอากาศเท่านั้น  และระยะทางระหว่างเดียนเบียนฟู กับ ฐานทัพอากาศฮานอย ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกถึง  ๒๘๐ กิโลเมตร    จึงเป็นอุปสรรคในเรื่องต่างๆ  เช่น

            - การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี  เกิดข้อจำกัดเนื่องจาก เกินรัศมีทำการของเครื่องบินขับไล่จากกรุงฮานอย  

            - การสนับสนุนและการซ่อมบำรุงขนาดใหญ่ ซึ่งมีน้ำหนักมาก

          ๓. สภาพอากาศที่แปรปรวนในที่สูงจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติการทางอากาศ  อีกด้วย

 

"มีแนวโน้มที่จะเป็นกับดัก" 

 

          ได้มีการคัดค้านการเลือกเดียนเบียนฟู  ด้วยเหตุผลหลักคือ    การดำรงการเชื่อมต่อทางอากาศกับกรุงฮานอยซึ่งอยู่ไกลออกไปถึง  ๒๘๐ กิโลเมตร    สภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่เสมอในพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือของเวียดนาม  ซึ่งนายทหารอากาศที่รับผิดชอบการสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินก็ได้เสนอข้อคืดเห็นด้วย   

          นายพล  กีลล์ส  อดีตผู้บัญชาการที่นาซานไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิง   และเห็นว่า "มีแนวโน้มที่จะเป็นกับดัก"   

 

          ถึงกระนี้กระนั้นกระไรก็ตาม  .  .  .  

 

นายพล  นาแวรร์  ได้ตกลงใจ  .  .  .  "ยึด และรบ ที่เดียนเบียนฟู"

 

เดียนเบียนฟู  -  เมืองแถงของไทยในอดีต

          หมู่บ้านเมืองทันห์  (Moung Thanh)  ในเมืองเดียนเบียนฟู  (Dien Bien Phu)  เมืองแถงของไทยในอดีต    จังหวัดไลเจา  (Lai Chau)        

          หมู่บ้านเล็กๆ  กลางหุบเขา    ยาวตามแนวเหนือ - ใต้  ประมาณ  ๑๗ กิโลเมตร  ส่วนกว้าง ตะวันออก - ตะวันตก  ประมาณ  ๕ - ๗ กิโลเมตร    มีเส้นทางตามแนวเหนือ - ใต้   ขนานกับลำน้ำยวม  และน้ำโค

          หุบเขาสีเขียวด้วยนาข้าว  พืชผัก  ต้นไม้  ป่าไม้บนลาดเนินเขา  และล้อมรอบด้วยภูเขา   บนพื้นราบมีบ้านใต้ถุนสูงตั้งกระจายเป็นจุดๆ   ภูมิทัศน์สงบ  ปลอดโปร่ง  แบบชนบท  น่าเพลิดเพลิน    มีหมู่บ้านเล็กๆ  อยู่กลางที่ราบ    ประชาชนเป็นชาวไทยดำ

          มีสนามบินขนาดเล็ก  สร้างมาตั้งแต่  พ.ศ.๒๔๖๓  (ค.ศ.๑๙๒๐) และยังใช้ได้อยู่   จำเป็นต้องบูรณะขยายเพื่อให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้

          ชุมทางถนนไปสู่  พระราชอาณาจักรลาว  ประเทศไทย  สหภาพพม่า  และสาธารณรัฐประชาชนจีน

          สายตะวันออกเฉียงเหนือ    ไปสู่  ไลเจา

          สายตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้    ไปสู่  ตวนเกียว    ซอนลา    นาซาน  และฮ้วบินห์

          สายตะวันตก    ไปสู่  เมืองหลวงพระบาง

          สายใต้    ไปสู่  ซำเหนือ

 

 

 

 

 

 


 

          ในช่วงปลายปี ๒๔๙๖    ฝ่ายฝรั่งเศสเห็นว่าเดียนเบียนฟู  อยู่ห่างจากฮานอยถึง  ๒๘๐ กิโลเมตร   ควรวางกำลังไว้  ๒ กองพล  และวาดภาพการรบว่า    ฝ่ายเวียดมินห์สามารถทำการสู้รบได้เพียงขนาดเล็กเท่านั้น  มีปืนใหญ่จำกัด   และจะถูกทำลายอย่างง่ายดาย

 

แนวความคิดของฝ่ายฝรั่งเศส

แผนนาแวรร์  - Navarre Plan

            ฝ่ายฝรั่งเศสได้กำหนดแผนนาแวรร์  Navarre Plan    เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการต่อฝ่ายเวียดมินห์  โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น  ๒ ขั้น   ดังนี้ 
                   
ขั้นที่ ๑    รวมกำลังทำตอนใต้ให้มั่นคง  ออมกำลังตอนเหนือ  (mentalite' de'fensive - defensive mentality)

          จากเส้นขนานที่  ๑๘    ขั้นนี้มุ่งสถาปนาพื้นที่ส่วนใต้เส้นขนานที่ ๑๘  ให้มั่นคงเสียก่อน    และออมกำลัง  (พยายามไม่ใช้กำลังกำลังขนาดใหญ่)  ในพื้นที่ส่วนเหนือเส้นขนานที่ ๑๘  เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อิทธิพลของฝ่ายเวียดมินห์

          ขั้นที่ ๑  นี้  จะดำเนินการไปจนถึงกลางปี พ.ศ.๒๔๙๗

ขั้นที่ ๒    รวมกำลังรุกใหญ่ในตอนเหนือ  (la bataille ge'ne'rale - offensive)

          เมื่อพื้นที่ส่วนใต้เส้นขนานที่ ๑๘  มั่นคงแล้ว    จึงรวมกำลังขนาดใหญ่ทำการรุก และกวาดล้างในพื้นที่ส่วนเหนือเส้นขนานที่ ๑๘ 

          ขั้นที่ ๒  นี้  จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางปี พ.ศ.๒๔๙๗  ไปจนถึง  พ.ศ.๒๔๙๙

 

            ถึงแม้เป็นแผนทางการทหาร  แต่จุดประสงค์นั้นไม่ใช่เพื่อจะทำลายกองกำลังฝ่ายเวียดมินห์    แต่เป็นการหาทางออกในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันในคาบสมุทรอินโดจีน ระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามและ  .  .  .  ฝรั่งเศสน่าจะพยายามทำการรบให้ได้ชัยชนะ  หรือได้เปรียบในสถานการณ์สงครามเพื่อประโยชน์ในการเจรจา  และ  .  .  .  หาทางออกจากเวียดนามอย่างสง่างาม

แผนนี้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ของรัฐบาลฝรั่งเศส       

 

แผนนาแวรร์  - มุมมองของฝ่ายเวียดมินห์

          ฝ่ายเวียดมินห์มองแผนนาแวรร์ว่า    มีความมุ่งหมายที่จะกวาดล้างกองกำลังฝ่ายเวียดมินห์และยึดครองดินแดนเวียดนามทั้งหมด

 

แนวความคิดของฝ่ายเวียดมินห์

แผนยุทธศาตร์ของฝ่ายเวียดมินห์

          ๑. ระดมกำลังไว้ในเขตที่มั่นเปิดของฝ่ายฝรั่งเศส

          ๒. ทำลายกำลังฝรั่งเศสและยึดดินแดนบางส่วนคืน

          ๓. กดดันให้ฝรั่งเศสต้องกระจายกำลังออกไปเป็นหน่วยขนาดเล็ก

 

           เมื่อนายพล  นาแวรร์ตกลงใจเข้ายึดเดียนเบียนฟูนั้น   กองพันที่ ๙๑๐  กรมที่ ๑๔๘  กองพลที่ ๓๑๖  ของเวียดมินห์ยึดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๔๙๕ 
 
          ครับ  .  .  .  เมื่อผู้บังคับบัญชาตกลงใจอย่างไรแล้ว  ฝ่ายเสนาธิการ  และผู้บังคับหน่วยชั้นรองลงไปก็ต้องปฏิบัติตาม  เพราะผู้บังคับบัญชาก็มีการประมาณสถานการณ์เหมือนกัน  และเป็นผู้รับผิดชอบในความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิบัติ    ทุกคนจะพยายามปฏิบัติให้ข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาดำเนินไปสู่ความสำเร็จให้จงได้  (แม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิดของตน)

          นายพล  กีลล์ส  ผู้บัญชาการกองกำลังส่งทางอากาศ  ได้รับภารกิจนำกำลังส่งทางอากาศโดดร่มลง  ณ   หมู่บ้านเมืองทันห์     ในเดียนเบียนฟู   ตามแผนยุทธการคาสเตอร์   

          ครับ  เราจะได้ติดตามยุทธการคาสเตอร์ในสถานการณ์ต่อไป  .  .  .  ยุทธการคาสเตอร์  ยึดเดียนเบียนฟู    

 

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .  ยึดเดียนเบียนฟู (๑)  ยุทธการคาสเตอร์ 

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .  ยึดเดียนเบียนฟู (๑)  ยุทธการคาสเตอร์ 

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .  ยึดเดียนเบียนฟู (๑)  ยุทธการคาสเตอร์  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ถัดไป>>


ความคิดเห็นที่ 1

Really enjoy is normally delicate on having your baby, it will grow stronger as we grow old exhibit your hard work thoroughly fertilized. [url=http://www.robenuk.eu/]Sarenzalando[/url] Sarenzalando
โดย Sarenzalando วันที่ตอบ 10-01-2013 16:11:32

ความคิดเห็นที่ 2

Not scowl, regardless of whether you might be downcast, to create can't say for sure the person plummeting gets interested your trusty grin. www.tt6262.com
โดย www.tt6262.com วันที่ตอบ 02-03-2013 06:40:32

ความคิดเห็นที่ 3

A true colleague merely exactly who overlooks a person's downfalls together with tolerates a person's achievements. sarenzalando
โดย sarenzalando วันที่ตอบ 03-03-2013 03:29:16

ความคิดเห็นที่ 4

Well-being rrs really a aromatise have the ability to afin de on the subject of some people without the need of finding a limited droplets on the subject of oneself. [url=http://www.g77.fr/]destock jeans[/url] destock jeans
โดย destock jeans วันที่ตอบ 03-03-2013 03:29:42

ความคิดเห็นที่ 5

Fancy, friendship, aspect, may not join forces men or women as much as a widely used hatred meant for a thing. 23isback Release Dates http://www.jordanretro10air.com/
โดย 23isback Release Dates วันที่ตอบ 05-03-2013 11:08:46

ความคิดเห็นที่ 6

Around riches our own colleagues find out everyone; on hard knocks we know our own colleagues. destockchine http://www.c55.fr/
โดย destockchine วันที่ตอบ 05-03-2013 11:09:22

ความคิดเห็นที่ 7

Certainly not frown, regardless if that you're downcast, if you can't predict who it is going down gets interested your ultimate smirk. lunettes de vue chanel http://www.f77.fr/
โดย lunettes de vue chanel วันที่ตอบ 05-03-2013 11:09:43

ความคิดเห็นที่ 8

Friendship will be the Coptis trifolia groenlandica that may scarves this kisses pores and skin realm. destockjeans http://www.g77.fr/
โดย destockjeans วันที่ตอบ 05-03-2013 11:09:55

ความคิดเห็นที่ 9

Relationships survive the instant every different good friend . perceives they have hook transcendency on the further. Air Jordan Retro 4
โดย Air Jordan Retro 4 วันที่ตอบ 06-03-2013 21:14:00

ความคิดเห็นที่ 10

I'd guess that Goodness desires american to a selection of bad users previous to assembly the right one, so whenever we finally match the specific, we'll aren't able to choose to be head over heels. code reduction la redoute http://www.k88.fr/
โดย code reduction la redoute วันที่ตอบ 06-03-2013 21:14:04

ความคิดเห็นที่ 11

What if Idol requests individuals to two or three amiss buyers when seminar the best one, to make certain that when we conclusively match the guy / girl, heading to get experience to often be pleased. Jordan Retro 7 Raptors http://www.jordanretro7air.com/
โดย Jordan Retro 7 Raptors วันที่ตอบ 06-03-2013 21:14:22

ความคิดเห็นที่ 12

Factual camaraderie foresees the requirements of any other as an alternative to promulgate it's always particular. destock jeans http://www.g77.fr/
โดย destock jeans วันที่ตอบ 06-03-2013 21:14:28

ความคิดเห็นที่ 13

The buddy you just buy by way of produces will probably be purchased from we. marqueBon http://www.g33.fr/
โดย marqueBon วันที่ตอบ 06-03-2013 21:14:56

ความคิดเห็นที่ 14

I really enjoy happened resulting from about what you do, but resulting from so , who We're people was in hand. casquette supreme http://www.b66.fr/
โดย casquette supreme วันที่ตอบ 06-03-2013 21:15:03

ความคิดเห็นที่ 15

You shouldn't communicate your favorite joy and happiness to a single not so happi more than your own self. destockprix http://www.f77.fr/
โดย destockprix วันที่ตอบ 06-03-2013 21:15:31

ความคิดเห็นที่ 16

I adore you do not stemming from yourself, however stemming from what individuals I'm sure after am away with you. casquette supreme
โดย casquette supreme วันที่ตอบ 15-03-2013 18:57:10

ความคิดเห็นที่ 17

Happen to be continue for when you are every last friend is convinced he has a small transcendence on the another. casquette wati b
โดย casquette wati b วันที่ตอบ 16-03-2013 16:20:23

ความคิดเห็นที่ 18

Adore can be fragile into arrival, nonetheless stretches deeper with each passing year if successfully provided with. footcenterfr.fr
โดย footcenterfr.fr วันที่ตอบ 03-04-2013 03:23:48

ความคิดเห็นที่ 19

Hardly any person is worth your primary cry, therefore the a person who is triumphed in‘s cause you to be yowl. [url=http://www.niketncode.com/]niketncode.com[/url] niketncode.com
โดย niketncode.com วันที่ตอบ 03-04-2013 03:24:03

ความคิดเห็นที่ 20

For no reason frown, whether or not you can find yourself down in the dumps, sinse you can never predict who's falling deeply in love with your smile. [url=http://www.dorue.com/]dorue.com[/url] dorue.com
โดย dorue.com วันที่ตอบ 03-04-2013 03:24:08

ความคิดเห็นที่ 21

Well-being is usually a aroma not possible to buy plastic bottles regarding other individuals without requiring acquiring a few sheds regarding your spouse. niketnfrancais.com
โดย niketnfrancais.com วันที่ตอบ 03-04-2013 03:34:27

ความคิดเห็นที่ 22

Exact friendship foresees the requirements of alternative and not say it is always own. [url=http://www.couir.com/]couir.com[/url] couir.com
โดย couir.com วันที่ตอบ 03-04-2013 03:34:38

ความคิดเห็นที่ 23

An accurate companion is but one that overlooks ones disappointments and then can handle ones positive results. coach diaper bag outlet
โดย coach diaper bag outlet วันที่ตอบ 03-04-2013 19:16:21

ความคิดเห็นที่ 24

Usually do not make friends which can be happy to be with. It's the perfect time which will coerce players to prize your self increase. coachoutletonline33.com
โดย coachoutletonline33.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:28:48

ความคิดเห็นที่ 25

Adoration will be hectic fear within the life span together with the expansion of truley what all of us real love. nikejordanretro12ok.com
โดย nikejordanretro12ok.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:38:19

ความคิดเห็นที่ 26

If you ever could retain the mysterious using an opponent, tell it to fail to a pal. [url=http://www.nikejordanretro10ok.com/]nikejordanretro10ok.com[/url] nikejordanretro10ok.com
โดย nikejordanretro10ok.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:38:33

ความคิดเห็นที่ 27

Due to the fact a friend or relative doesn‘d love you how to long for them that will,doesn‘d indicate many people father‘d love you effortlessly they also have. coachoutletonline44.com
โดย coachoutletonline44.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:47:41

ความคิดเห็นที่ 28

Fancy relates to the activated headache for the way of life plus the growth of that which people adore. rueree.com
โดย rueree.com วันที่ตอบ 04-04-2013 18:21:50

ความคิดเห็นที่ 29

Even if an individual doesn‘d adore you how to desire them for,doesn‘d imply these companies add‘d adore you operating they have personally. tati
โดย tati วันที่ตอบ 05-04-2013 12:39:38

ความคิดเห็นที่ 30

Contentment works as a perfume not possible to buy afin de upon other companies while not locating a small number of lowers upon your body. bonprix
โดย bonprix วันที่ตอบ 05-04-2013 20:26:19
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น *
อีเมล์
รหัสป้องกันสแปม *  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
| WW II Europe | WW II Asia | WW I | Vietnam War | ประวัติศาสตร์ไทย | บทความจากสมาชิก | คุยกันหลังฉาก | บทความทั้งหมด |

สนใจร่วมเขียนบทความในเว็บไซต์ เชิญอ่าน แนวทางการร่วมเขียนบทความ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์

Custom Search

eXTReMe Tracker
LeftHit.com