Log in  
dot


นามปากกา

Web Member
SUNRISE - พระสุริยนจะเยี่ยมยอดยุคนธร
SUNRISE - พระสุริยนจะเยี่ยมยอดยุคนธร

ผู้เขียน: samphan อ่าน: 56123 ความเห็น: 808

*  *  *

 SUNRISE - พระสุริยนจะเยี่ยมยอดยุคนธร 

 

 

 

 

สถานการณ์เดิม  .  .  .

ระหว่างช่วงดวงดาวไม่ฉายแสง  .  .  .  ดาวเดือนก็เลื่อนลับ 

พระราชอาณาจักรลาว

๒๒  มิถุนายน  ๒๕๐๔    เจ้าสุวรรณภูมา (ฝ่ายเป็นกลาง)  เจ้าบุญอุ้ม  ณ จำปาศักดิ์ (ฝ่ายขวา) และ  เจ้าสุภานุวงศ์ (ฝ่ายซ้าย)  ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลลาวผสม  ๓ ฝ่าย

กรกฎาคม  ๒๕๐๕    การเจรจาสันติภาพที่นครเจนีวาก็สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้  สรุปความว่า

          - เจ้าสุวรรณภูมาผู้นำลาวฝ่ายเป็นกลางจะเป็นนายกรัฐมนตรี  และแบ่งสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแก่ทั้งสามฝ่าย

          - กองกำลังต่างชาติทั้งหมดต้องถอนออกไปจากพระราชอาณาจักรลาว   ภายในวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๐๕

          - พระราชอาณาจักรลาวจะเป็นประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ฯลฯ

          เมื่อสิ้นสุดการถอนกองกำลังต่างชาติ  ๖  ตุลาคม  ๒๕๐๕  แต่ละชาติดำเนินการถอนกำลังของตนจากพระราชอาณาจักรลาว  ดังนี้

            - สหรัฐอเมริกา  ถอนทหาร  และครูฝึกจากหน่ายรบพิเศษ  รวมทั้งสิ้น    ๖๖๐ นาย    

            - สหภาพโซเวียต  ถอนที่ปรึกษาทางทหาร  (ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน)    

            - ส่วนเวียดนามเหนือนั้นถอนทหารผ่านด่านตรวจ  จำนวน  ๔๐  นาย    คงทหารไว้อีก  ๕,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ นาย    (ข้อมูลจากฝ่ายอเมริกัน)

พฤศจิกายน  ๒๕๐๕    สหรัฐอเมริกาส่งคณะที่ปรึกษา  และกองทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปยังสาธารณรัฐเวียดนาม

๒๓  เมษายน  ๒๕๐๖    รัฐบาลผสม  ๓ ฝ่าย  ถึงกาลยุติลงอีก  

         ประมาณ  เดือนมีนาคม - เมษายน  ๒๕๐๖    พันเอก  เดือน  ก็โค่นนายพลกองแลได้สำเร็จ   ฝ่ายเป็นกลางของพันเอก  เดือนเข้าเป็นพันธมิตรกับขบวนการประเทศลาว    ดังนั้น  นายพลกองแลจึงต้องเข้าเป็นพันธมิตรกับฝ่ายขวาและวังเปา

          นายพลกองแล   ต้องพากองกำลังฝ่ายขวาของตน ไปทางตะวันตกของทุ่งไหหิน  ไปถึง  .  .  .  เมืองสุย          ฝ่ายสหรัฐอเมริการีบเข้าช่วยเหลือนายพลกองแลทันที  ด้วยการส่งนายแพทย์มือดี  มีใจกล้าหาญเข้าไปดูแลสุขภาพ      

          เมื่อสามารถดึงฝ่ายเป็นกลางให้เอนเอียงมาทางฝ่ายขวาได้แล้ว  สหรัฐอเมริกาก็พยายามช่วยเหลือฝ่ายเป็นกลางที่เมืองสุย  ให้รักษาเมืองสุยไว้ให้ได้

          เมืองสุย  .  .  .  ต้องรักษาไว้ให้ได้  
 
           เพราะเมืองสุยตั้งอยู่ระหว่างทุ่งไหหิน  เมืองเชียงขวาง  (Xiang Khoang)  (ฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวรรณภูมา)  กับเมืองภูคูณ  ซึ่งอยู่บนถนนหมายเลข ๑๓  ระหว่างเมืองหลวงพระบางกับเมืองวังเวียง - นครเวียงจันทน์    หากฝ่ายซ้ายสามารถยึดเมืองภูคูณได้   เส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองหลวงพระบางกับนครเวียงจันทน์ ก็จะถูกตัดขาด  ไม่สามารถติดต่อกันได้    

            ครับ  .  .  .  นายพลกองแลเดินหนหนีพันเอก  เดือน  จากทุ่งไหหินไปตั้งหลักที่เมืองสุย  ประมาณเดือนมีนาคม - เมษายน  ๒๕๐๖   

นายพลวังเปา

          ปลาย  พ.ศ.๒๕๐๖    วังเปาได้เลื่อนยศเป็นพลจัตวา  แห่งกองทัพพระราชอาณาจักรลาว - กองทัพชาติลาว  (ทชล.)    

๑๐  ธันวาคม  ๒๕๐๖    พระเจ้าศรีสว่างวัฒนา   เจ้ามหาชีวิตแห่งพระราชอาณาจักรลาวก็เสด็จเยือนเมืองล่องแจ้ง     ทำให้สถานะทางการเมืองของนายพลวังเปามั่นคงยิ่งขึ้น

          ต้นปี พ.ศ.๒๕๐๗    สถานการณ์ทางการเมืองฝ่ายขวาในพระราชอาณาจักรลาวดูเลวร้ายลงไปอีก    ทหารฝ่ายเป็นกลางก็เข้าร่วมกับขบวนการประเทศลาว  (ฝ่ายซ้าย)  มากขึ้น    เจ้าสุวรรณภูมา  นายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลผสมพยายามเปิดการเจรจา  ๓  ฝ่าย    แต่ไม่สำเร็จ

          เมษายน  ๒๕๐๗    เจ้าสุวรรณภูมาประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี    และก็เกิดการยึดอำนาจ  ทำให้  .  .  .  รัฐบาลผสม  ๓ ฝ่ายสลายตัว     กองทหารฝ่ายเป็นกลางของนายพลกองแลก็เข้าเป็นพันธมิตรกับนายพลวังเปาซึ่งเป็ยฝ่ายขวาอย่างชัดเจน    แต่กองกำลังขบวนการประเทศลาวและกองทหารเวียดมินห์ก็รุกไล่กองกำลังฝ่ายขวาไปจนสุดชายทุ่งไหหิน    นายพลวังเปาต้องขอให้กองทัพบกพระราชอาณาจักรลาวส่งเครื่องบินรบแบบ  T-28  จากกรุงเวียงจันทน์   จำนวน  ๓ เครื่อง  มาสนับสนุนการรบทางพื้นดิน  และต่อมาก็ได้จัดให้ประจำที่สนามบินล่องแจ้ง  .  .  .  และต่อมาไม่นานสหรัฐอเมริกาก็ส่งเดรื่องบินไอพ่นทั้งเครื่องบินลาดตระเวน  และเครื่องบินรบเข้าปฏิบัติการในพระราชอาณาจักรลาว    ทำให้ฝ่ายเวียดนามเหนือต้องนำปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเข้ามาใช้  พร้อมกับการปรับปรุงข่ายถนนในภาคใต้ของพระราชอาณาจักรลาวเพื่อส่งกำลังเข้าไปในสาธารณรัฐเวียดนาม

          ทั้งการที่เวียดนามเหนือส่งกำลังเข้าไปในเวียดนามใต้ก็ดี  การที่สหรัฐอเมริกาก็ส่งเดรื่องบินลาดตระเวน  และเครื่องบินรบเข้าปฏิบัติการในพระราชอาณาจักรลาวก็ดี  ล้วนแล้วแต่ได้รับการยินยอมจากเจ้าสุวรรณภูมา นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาวด้วยกันทั้งนั้น  

          ครับ  .  .  .  ชักจะยุ่ง  และเล่นกันแรงขึ้น  แรงขึ้น  แล้วนะครับ  .  .  .เชิญติดตามสถานการณ์ต่อไป  .  .  . 

 

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .

 SUNRISE -  เอสอาร์  สุริยาส่องแสง - พระสุริยนจะเยี่ยมยอดยุคนธร  

          ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๐๗   หน่วยเหนือสั่งจัดกำลังทหารปืนใหญ่  ๑ กองร้อยเพิ่มเติมกำลังสนับสนุนกำลังฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวรรณภูมา

          ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๐๗    เจ้าหน้าที่จากส่วนที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนรัฐบาลฝ่ายเป็นกลางของเจ้าสุวรรณภูมา  และเจ้าหน้าที่จากส่วนสนับสนุนได้หารือตกลงซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ   และนำส่งเจ้าหน้าที่ บก.สามสามสาม  จำนวน  ๓ ท่าน  ไปส่งไว้  ณ  สนามบินเมืองสุย
 
       ๑ - ๓  กรกฎาคม  ๒๕๐๗    เป็นการลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ  และเลือกที่ตั้งต่างๆ    ท่านได้เลือกเอาเนินทางขวาของถนนหมายเลข ๗  (หันไปทางตะวันออก  หรือทางทุ่งไหหิน) เป็นที่ตั้งยิง  ส่วนที่บังคับการกองร้อย  และส่วนสนับสนุนต่างๆ  ท่านได้เลือกเอาที่ "บ้านค่าย"*  ซึ่งอยู่ห่างเมืองสุยออกมาทางตะวันออกประมาณ  ๔ - ๕ กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากที่ตั้งยิงประมาณ ๔ - ๕ กิโลเมตร เหมือนกัน  มีที่ว่างเป็นสนามเฮลิคอปเตอร์  และห่างจากสนามบินเมืองสุยประมาณ  ๕ - ๖ กิโลเมตร

          "บ้านค่าย"* นี้  มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผมจะหาโอกาสนำรายละเอียดมาคุยต่อไปครับ

 

 

 

แผนที่เมืองสุย  มาตราส่วน  ๑/๒๕๐,๐๐๐   (๑ ช่องตาราง เท่ากับ  ๑๐ กิโลเมตร)

 

 

๔  กรกฎาคม  ๒๕๐๗    ราชาแห่งสนามรบถึงเมืองสุย  .  .  .  ดูบรรยากาศที่เมืองสุย  ซึ่งท่านได้บันทึกไว้นะครับ  .  .  .

          เครื่องบินมาลงตอนประมาณบ่ายกี่โมงจำไม่ได้แล้ว  มีทั้ง  ซี-๔๖  ซี-๑๒๓  ทะยอยมาลง  มีทั้งทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ปะปนกันลงมาขวักไขว่สับสนไปหมด  ฝนก็ตก

          กำลังส่วนแรกที่มาลงนี้เปนส่วนล่วงหน้า  หมวดระวังป้องกัน  สูทกรรม  ผู้บังคับหมู่ปืน    รวมแล้วก็ประมาณไม่เกิน  ๕๐ คน

          ที่ตลกที่สุดก็คือแทบจะไม่รู้ว่าเป็นทหารชาติไหนเพราะแต่งตัวมาแปลกมาก  สวมหมอกแก๊ปทรงอ่อนสีเขียว  นุ่งกางเกงสีเขียว  แต่ดันสวมเสื้อสีกากี  รองเท้าไอ้โอ๊ป  ทหารลาวก็ไม่ใช่  ไทยก็ไม่เชิง  เครื่องหมายก็ไม่มี    กว่าจะหาตัวผู้บังคับกองร้อยพบก็เล่นเอาเหนื่อย  ทุกคนก็สนุกครึกครื้นกันดี  เพราะยังใหม่อยู่  แล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร    เขาเอาตัวมาลงไว้ที่เมืองไหนก็ไม่รู้  ความไม่รู้นี่ก็ดีไปอย่าง  คือไม่กลัว    ผมไปแนะนำตัวว่าเปนใคร  มีหน้าที่อะไรที่นี่ผู้บังคับกองร้อย  ร้อยเอก  .  .  .   ก็ทำท่างง  อ้าว งงก็งงกัน    ต่อมาเลยตั้งชื่อให้เสียใหม่เลยว่า หัวหน้าศักดิ์

ฯลฯ

          เมื่อรวบรวมข้าวของและผู้คนได้เรียบร้อยแล้ว  ผมก็นำขบวนไปบ้านค่ายซึ่งจะเป็นที่พักของเราต่อไป    พอไปถึง  ผมก็จัดสรรแบ่งเขตพื้นที่ให้แต่ละพวก  แต่ละหมู่  แต่ละเหล่า  (เขียนเอาสนุกนะครับ)  ฝนตกก็ไม่หาย  เปียกปอนไปตลอดทั้งบ่าย    พวกกางเต๊นท์เล็กสำหรับนอน  ๒ คน  ก็ทำไป    เย็นนี้ฝ่ายกลางเอาข้าวเหนียวหุงแล้วมาช่วยกันตายไปหนึ่งมื้อ    ผมก็อพยพจากฝ่ายกลางที่หนองตั้ง  หลังจากขอบคุณที่เขาเอื้อเฟื้อให้อยู่มาหลายคืน  ด้วยความทรมาณทางใจมาทรมาณทางกายกับพวกเราที่บ้านค่ายดีกว่า  มันไม่พร้อม ไม่สมบูรณ์ก็ช่าง    กลางคืนก็ใช้เทียนไขงึมงัมกันไป    ทหารก็นอนเต๊นท์เล็กนอน  ๒ คน  ผมก็ได้เต๊นท์ใหญ่  มีเตียงผ้าใบนอนก็สบายไป    คืนวันที่  ๔  ก.ค.๐๗  นี่ผ่านไปด้วยความฉุกละหุกดีพิลึก

ฯลฯ

 

 

 

 

 

 มีอยู่บ่อยๆ  ที่สนามบินเมืองสุยดูคึกคักไม่แพ้สนามบินอื่นๆ


 

 

          ครับ  .  .  .  ธรรมชาติของทหารประการหนึ่งคือ  การดัดแปลงภูมิประเทศอยู่ตลอดเวลา    เมื่อผ่านคืนแห่งความฉุกละหุกไปได้แล้ว    วันรุ่งขึ้นก็เริ่มดัดแปลงภูมิประเทศกัน  .  .  .

          ในระหว่างที่ตัวปืนใหญ่ยังไม่มา  ก็ส่งหมู่ปืนไปเตรียมทำหลุมปืน  บังเกอร์กระสุน  ศูนย์อำนวยการยิง  ถากถางสิ่งจำเปนที่กีดขวาง  หมวดป้องกันก็ไปวางแนวป้องกัน  ทิศทางยิง  ที่ตั้งอาวุธกล  อาวุธหนัก  วางแผนทุกอย่างที่จะป้องกันที่ตั้งยิง

 

กองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์ 

          หน่วยทหารปืนใหญ่ที่คุยกันนี้  ได้ชื่อว่า  กองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์  หรือกองร้อยเอสอาร์  เป็นกองร้อยทหารปืนใหญ่เพิ่มเติมกำลัง  ครับ  คือ  การจัดก็เป็นไปตามหลักการจัด  แต่เพิ่มเติมส่วนที่จำเป็นตามสถานการณ์

         ในชั้นต้น  หน่วยนี้ได้รับปืนใหญ่ขนาด  ๑๐๕  มิลลิเมตร  จำนวน  ๖ กระบอก    ต่อมา  ได้รับปืนใหญ่ขนาด  ๑๕๕  มิลลิเมตร  อีก  ๒ กระบอก    และล่าสุด  มีปืนใหญ่ขนาด  ๑๐๕ และ  ๑๕๕ มิลลิเมตร  อย่างละ  ๔ กระบอก    และมีหน่วยต่างๆ เพิ่มเติมเข้ามามากกว่าหน่วยปรกติ  เช่น

          - เครื่องบินตรวจการณ์  บต.๑๙  จำนวน  ๒ เครื่อง

          - ชุดทำน้ำประปา  ๑ ชุด

          - หมู่วางระเบิดดักรถถัง  ๑ หมู่     (พื้นที่เป็นเนินลูกเล็กลูกน้อย  Rolling terrain เหมาะแก่การใช้รถถัง)

          - หมู่เสนารักษ์

          - หมวดระวังป้องกัน  ๒ หมวด
 

 

 

 

 ที่พักเมื่อไปอยู่ใหม่ๆ  เต๊นท์ละ  ๒ คน    ตัวทากดูดเลือดเพลินดี

 

 

        ครับ  .  .  .  ระหว่างที่กองร้อยเอสอาร์รอรับปืนใหญ่ก็ดัดแปลงภูมิประเทศไปด้วย  เรามาดูกำลังของแต่ละฝ่ายกันก่อนนะครับ

 

ฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์

          หน่วยดำเนินกลยุทธ    

            - กำลังเผชิญหน้า  ประมาณ  ๗ - ๙ กองพัน  กระจายกันอยู่ตั้งแต่เมืองเคิง  ทางตอนเหนือ  ลงมาถึงบ้านลอง  ทางตอนใต้

            - รถถังพีที ๗๖  ประมาณ  ๑ กองพัน  (๒๓ คัน)    ฝ่ายเป็นกลางสังเกตเห็นที่บริเวณภูกูดเป็นประจำประมาณ  ๘ คัน

           การยิงสนับสนุน

            - ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง (ปบค.) ขนาด  ๑๐๕ มม.  ประมาณ  ๑ กองร้อย  (๔ - ๘ กระบอก)  และมีทดแทนเมื่อสูญเสีย

            - ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ (ปบร.) ขนาด  ๘๕ มม.  ประมาณ  ๑ กองร้อย  (๔ - ๘ กระบอก)  และมีทดแทนเมื่อสูญเสีย  เหมือนกัน

            - เครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) ขนาด  ๑๒๐ มม.  ประมาณ  ๑ กองร้อย

            - ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) ขนาด  ๓๗ มม.  ประมาณ  ๔ กองร้อยๆ ละ  ๔ กระบอก

          การบังคับบัญชา

            - กองบัญชาการใหญ่ตั้งอยู่ที่ทุ่งไหหิน    มีทหารจีนทำหน้าที่เปนที่ปรึกษาด้วย

          การส่งกำลังบำรุง

            - วางตำบลส่งกำลังเป็นระยะๆ  ไปทางตะวันออกตามถนนหมายเลข ๗  

         การประกอบกำลัง

            - บางหน่วยเป็นหน่วยทหารเวียดมินห์

            - หน่วยทหารขบวนการประเทศลาวจะมีทหารเวียดมินห์ควบคุมกองพันละ  ไม่ต่ำกว่า  ๑๐ คน

          การวางกำลัง

           - ฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์วางกำลังเป็นแห่งๆ  แต่ละแห่งมีกำลัง  ตั้งแต่  ๑ หมวด ถึง ๑ กองร้อย    ตั้งแต่ภูสุด ถึง บ้านคอง  ดังนี้

               - ร.พัน ๑๕    กระจายกำลังอยู่ตั้งแต่เมืองเคิง  ไปจนถึงภูสุด

               - ร.พัน ๑๓    อยู่บริเวณภูกูด  

              - ร.พัน ๒    อยู่บริเวณด้านทิศเหนือภูกูด   ประมาณ  ๔ หมวด    ที่เหลือพิสูจน์ทราบไม่ได้

               - ร.พัน ๑    อยู่บริเวณบ้านลาดบวบ    

               - ร.พัน ๔    กระจายกำลังจากทิศตะวันออกบ้านโป่งน้อย  ลงไปทางใต้จนถึงภูเก็ง

               - ๑ กองพัน  ไม่ทราบนามหน่วย  วางกำลังอยู่ระหว่างภูเก็งลงไปทางใต้จนถึงบ้านคอง

               - ๒ กองพันทหารเวียดมินห์    วางกำลังระหว่างภูบ้ากับภูเก็ง

            - ปืนใหญ่  ตั้งยิงแห่งละ  ๒ - ๔ กระบอก  และใช้วิธีเปลี่ยนที่ตั้งยิงบ่อยๆ  ตามตำรายุทธวิธีทหารปืนใหญ่    ทำให้ฝ่ายเป็นกลางสับสนทั้งในเรื่องที่ตั้งยิง  และจำนวนของปืนใหญ่ของฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์อยู่เสมอ

 

 

 

รถถัง  PT-76

 

 

 

 

 

 

 

 

ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบ  ขนาด  ๘๕ มิลลิเมตร  (ปบร.๘๕ มม.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องยิงลูกระเบิด  ขนาด  ๑๐๕ มิลลิเมตร  (ค.๑๐๕ มม.)

(ซ้าย)  ผลิตในสหภาพโซเวียต                                                                                                  (ขวา)  ผลิตในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 

 

 

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  ขนาด  ๓๗ มิลลิเมตร  (ปตอ.๓๗ มม.)

 

 อาวุธและเครื่องมือรบของฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์

 

ฝ่ายเป็นกลาง

          หน่วยดำเนินกลยุทธ

            - ร.พัน ๑    ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านอ่าง

            - ร.พัน ๘    ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านบัว

            - ร.พัน ๑๔    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูกูด

            - พัน พร.๒    ตั้งอยู่ที่บ้านโอม

            - พัน พร.๓    ตั้งอยู่ที่บ้านเซีย

            - พัน พร.๕    ตั้งอยู่ที่บ้านดุก

            - พัน บี ซี เอส ๒    ตั้งอยู่ที่บ้านทราย

            - กองร้อยลาดตระเวนจู่โจม  (Company Reconnaissance Commando - CRC-2)  อยู่ที่หนองตั้ง

            - ศูนย์กลางการฝึกพลร่ม  (Base Aero Ports Parachutiste -BAP)  ตั้งอยู่ที่บ้านค่าย 

          การยิงสนับสนุน

            - ป.พัน ๑  ปบค.๑๐๕ มม.  จำนวน  ๔ กระบอก    ตั้งอยู่ที่บ้านเซีย

            - ป.พัน ๒  ปบค.๑๐๕ มม.  จำนวน  ๔ กระบอก    ตั้งอยู่ข้างหน้าทางขวาของกองร้อยเอสอาร์ ประมาณ  ๑ กิโลเมตร

            - กองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์  ปบค.๑๐๕ มม. และ ปกค.๑๕๕ มม.    จำนวนอย่างละ  ๔ กระบอก

            - การโจมตีทางอากาศจำนวนหนึ่ง  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

 


 


เครื่องบินตรวจการณ์  แบบ  ๑๙   (บต.๑๙)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง  ขนาด  ๑๐๕ มิลลิเมตร  (ปบค.๑๐๕ มม.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง  ขนาด  ๑๕๕ มิลลิเมตร  (ปกค.๑๕๕ มม.)


            
 

 

 

T - 28    ที่สนามบินเมืองล่องแจ้ง   LS-20A     v

 

 

 

 

อาวุธและเครื่องมือรบของฝ่ายเป็นกลาง


กำลังรบเปรียบเทียบ

          หากจะดูกำลังรบเปรียบเทียบในเรื่องอำนาจกำลังรบที่มีมีตัวตนแล้ว  เห็นว่าหน่วยดำเนินกลยุทธก็พอทัดเทียมกัน    การยิงสนับสนุน  ฝ่ายเป็นกลางดูจะมีปืนใหญ่มากกว่า  และยังมีการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีคอยสนับสนุนอีก  ซึ่งฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์ไม่มี  แต่ก็เตรียม ปตอ.ไว้ตอบโต้ฝ่ายเป็นกลาง   

          ส่วนเรื่องอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนนั้น   ดูการปฏิบัติกันดีกว่าครับ

 

การปฏิบัติการ

          ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๐๗    ปรากฏผลการยิงของ  ปบค.๑๐๕ มม. ของกองร้อยเอสอาร์   สามารถยิงทำลาย ปบค.๑๐๕ มม. ของขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์ได้  ๒ กระบอก

 

การเข้าตีภูกูด

          ฝ่ายเป็นกลางกำหนดแผนการรบว่าจะเข้าตีฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์ที่ภูกูดทางด้านตะวันตก  ในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๐๗  นี้  (คือภายในเดือนที่ กองร้อยเอสอาร์  มาถึงนี่แหละครับ)

          การเข้าตี  กระทำในระหว่าง  ๑๙ - ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๐๗    ซึ่งกองร้อยเอสอาร์ก็ได้ยิงสนับสนุนการเข้าตีครั้งนี้อย่างเต็มที่    แต่ผลการเข้าตีไม่เป็นไปตามแผน  คือ  เข้าตีไม่สำเร็จ  ไปไม่ถึงที่หมาย

          อย่างไรก็ตาม  ใน  ๑๙  กรกฎาคม  ก็ปรากฏผลการยิงของ  ปกค.๑๕๕ มม. กองร้อยเอสอาร์ ว่าสามารถยิงทำลาย ปบร.๘๕ มม. ของขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์ได้  ๒ กระบอก

 

การเข้าตีภูกูด (ครั้งที่ ๒)

          ฝ่ายเป็นกลางกำหนดเข้าตีภูกูดอีกใน  ๕ - ๙  สิงหาคม

          ครั้งนี้กำลังรบ  (ฝ่ายเป็นกลาง)  แสดงเจตนาชัดเจน ว่า  "เข้าไปก็ตายเปล่าๆ  สู้อยู่เฉยๆ ไม่ได้" สั่งเข้าตีก็หลบเข้าป่าเสีย    กองร้อยเอสอาร์ก็ได้แต่ยิง  .  .  .  ยิง  .  .  .  และยิง  เสียจนลำเลียงกระสุนกันแทบไม่ทัน    - คงเป็นการยิงที่ไม่มีผู้ตรวจการณ์  และคิดว่ายิงไปคงได้ผลดี  หรือ  ? ? ?        

          ถึงกระนี้กระนั้นกระไรก็ตาม  แม้ว่ากำลังรบ  (ฝ่ายเป็นกลาง) จะปฏิบัติการหลบเข้าป่าอย่างกล้าหาญ    กองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์ก็ยังสามารถทำลายอาวุธของฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์  ในการเข้าตีภูกูดครั้งนี้  ได้ดังนี้ครับ   

           ๕  สิงหาคม    การยิงของ  ปกค.๑๕๕ มม. สามารถทำลาย  รถถัง พีที-๗๖  ได้  ๑ คัน

           ๗  สิงหาคม    การยิงของ  ปบค.๑๐๕ มม. สามารถทำลาย ปรส.๕๗   ได้  ๒ กระบอก

                                     และ  ปกค.๑๕๕ มม. ก็สามารถทำลาย  ปบค.๑๐๕ มม.  ได้อีก  ๒ กระบอก

 

          เมื่อการเป็นดังนี้  (คือ "เข้าไปก็ตายเปล่าๆ  สู้อยู่เฉยๆ ไม่ได้")     คณะผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องหารือกัน  และฝ่ายปฏิบัติก็เลยขอให้จัดทีมครูฝึกมาฝึกให้ไปรบ  โดยจัดทีมครูฝึกเป็นส่วนเพิ่มเติมของกองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์       

 

การจัดกองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์ล่าสุด

         กองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์ ก็ได้ปรับเพิ่มกำลังตามความจำเป็นของสถานการณ์จนปรากฏการจัด  ดังนี้  

          ๑.  ส่วนบังคับการ

          ๒.  ส่วนปฏิบัติการ

              ๒.๑  ส่วนยิง

                 ๒.๑.๑  ศูนย์อำนวยการยิง

                 ๒.๑.๒  ส่วนยิง ปบค.๑๐๕  จำนวน  ๔ กระบอก    อยู่ฝั่งขวาของถนนหมายเลข ๗

                 ๒.๑.๓  ส่วนยิง ปกค.๑๕๕  จำนวน  ๔ กระบอก    อยู่ฝั่งซ้ายของถนนหมายเลข ๗

              ๒.๒  หมู่ตรวจการณ์หน้า  ๓ หมู่    ตั้งที่ตรวจการณ์ที่ภูเซีย  แล้วผลัดกันไปปฏิบัติงานร่วมกับทหารฝ่ายเป็นกลาง ครั้งละ  ๒ หมู่  

              ๒.๓  หมู่บินตรวจการณ์  มีเครื่องบินตรวจการณ์  บต.๑๙  จำนวน  ๒ เครื่อง   ระยะแรกจอดเครื่องไว้ที่สนามบินเมืองสุย  กำลังพลมานอนที่บ้านค่าย  ต่อมาเมื่อกำลังพลที่บ้านค่ายมากขึ้น  จึงกางเต๊นท์ใหญ่นอนกันที่สนามบินด้วย

              ๒.๔  หมวดระวังป้องกัน    ๒ หมวด  วางกำลังด้านหน้า และด้านข้างของที่ตั้งยิง

              ๒.๕  หมู่วางระเบิดดักรถถัง    ๑ หมู่

          ๓.  ส่วนบริการ

              ๓.๑  หมู่ซ่อมบำรุง

              ๓.๒  หมู่สูทกรรม

              ๓.๓  หมู่กระสุน

              ๓.๔  หมู่เสนารักษ์

              ๓.๕  ชุดทำน้ำประปา  ๑ ชุด

          ๔.  ส่วนเพิ่มเติม  ที่จัดตามความจำเป็น  ได้แก่

              ๔.๑  ทีมครูฝึก   จัดเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคม - กันยายน  ๒๕๐๗  ตามที่ฝ่ายเป็นกลางร้องขอให้ช่วยฝึกทหารให้  เป็นการเตรียมแผนเข้าตีภูกูดในเดือนธันวาคม  ๒๕๐๗  (อีกครั้ง)

              ๔.๒  พารู   (PARU  - Police Aerial Reinforcement Unit)  ทีม เอ   เพื่อติดต่อกับทางวิทยุกับ  บก.สามสามสาม    เพราะเครื่องมือสื่อสารของกองร้อยเอสอาร์นั้น  ใช้ติดต่อภายในหน่วยเท่านั้น 

              ๔.๓  ชุดซักถามเชลยศึก

              ๔.๔  ขุดติดต่อทหารท้องถิ่น (ของนายพลวังเปา)  เพื่อให้ทราบว่าหน่วยของเขากระจัดกระจายอยู่ที่ใดบ้าง
 

           แม้เมื่อ  จบภารกิจเข้าตีภูกูด (ที่ไม่สำเร็จ)  มา  ๒ ครั้ง แล้วก็ตาม  กองร้อยปืนใหญ่เอสอาร์ก็ยังปฏิบัติภารกิจยิงตามปรกติ  และสามารถทำลายอาวุธของฝ่ายขบวนการประเทศลาวและเวียดมินห์ได้อีก   คือ

 

          ๑๓  สิงหาคม    การยิงของ  ปบค.๑๐๕ มม. สามารถทำลาย  ปตอ.๓๗ มม. ได้  ๒ กระบอก

          ทางด้านส่วนยิง ปกค.๑๕๕ มม. ก็สามารถทำลายเป้าหมายได้    ดังนี้ครับ

            ๗  กันยายน    ทำลาย  รถบรรทุก  ๔ คัน

          ๑๔  กันยายน    ทำลาย  ปบร.๘๕ มม.  ๒ กระบอก

            ๑  ตุลาคม    ทำลาย  ปบค.๑๐๕ มม.  ๒ กระบอก

          ๑๖  ตุลาคม    ทำลาย  ปบร.๘๕ มม.  ๒ กระบอก

 

          ครับ  .  .  .  ระหว่างที่กำลังรบ  (ฝ่ายเป็นกลาง)  กำลังฝีกการเข้าตีอย่างขมักเขม้นอยู่นี้เราให้เวลาเขาฝึกกันก่อน  .  .  .  แล้วค่อยมาดูสถานการณ์ต่อไป  .  .  .  SUNRISE  -  การเข้าตีภูกูด (ครั้งที่ ๓)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกค. ๑๕๕ มม.  และ  ปบค.๑๐๕  มม.  ในที่ตั้งยิง  กำลังปฏิบัติภารกิจยิง

ภาพจาก  สงครามเกาหลี    

       

 

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .  SUNRISE  -  การเข้าตีภูกูด  (ครั้งที่ ๓)

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .  SUNRISE  -  การเข้าตีภูกูด  (ครั้งที่ ๓)

สถานการณ์ต่อไป  .  .  .  SUNRISE  -  การเข้าตีภูกูด  (ครั้งที่ ๓)  
บทความจากสมาชิก

ฮิตเล่อร์...และเหล่าขุนพลแห่งอาณาจักร์ที่ไรค์ซที่สาม ตอนสอง
แล้วผมต้องทำอะไรกับประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์?
ฮิตเล่อร์...และเหล่าขุนพลแห่งอาณาจักร์ที่ไรค์ซที่สาม
วันที่ระลึก "พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
ฐานข้อมูลดวงชะตาบุคคลในประวัติศาสตร์ของ Astrotheme.com
วันทหารผ่านศึก
ดอกป๊อปปี้บาน แตรนอนดังกังวานหวานสะท้านใจ
สถิติ IseeHistory.com ในรอบปี 2553
การทัพในมลายา (๓). . . เกาะสิงคโปร์ . . . ยิบรอลตาแห่งตะวันออกไกล
การทัพในมลายา (๒) - ก่อนถึงสิงคโปร์
การทัพในมลายา (MALAYAN CAMPAIGN)
นางเอกอมตะตลอดกาล 25 คนแรก ของฮอลลีวู้ด (1)
๑๐ ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชน และสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
เมื่อ Don Quixote de Lamancha ปะทะ เล่าปัง (2)
เมื่อ Don Quixote de Lamancha ปะทะ เล่าปัง
ห้วยโก๋น ๒๕๑๘ (๓) - การรบที่ฐานปฏิบัติการบ้านห้วยโก๋น
ห้วยโก๋น ๒๕๑๘ (๒) . . . เมืองน่าน
ห้วยโก๋น ๒๕๑๘ (๑) ลาลาว . . . กลับบ้านเกิด
Little Tiger - Little Angles 2
Little Tiger - Little Angles
“ครบรอบ 60 ปี รำลึกความสัมพันธ์ไทยร่วมกองกำลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี”
ภาพยนตร์รัสเซีย "Battle of Kursk" ศึกรถถังที่ใหญ่กว่า "Battle of the Bulge"
เอสอาร์-๑
๑๐๐ ปี สมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จสวรรคต
วันประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคม[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>


ความคิดเห็นที่ 1

Some sort of close friend isn't an acquaintance, on the other hand an acquaintance can be a real close friend. nikejordanretro4ok.com http://nikejordanretro4ok.com/site_map.html/
โดย nikejordanretro4ok.com วันที่ตอบ 12-03-2013 20:14:31

ความคิดเห็นที่ 2

Should you would certainly keep mystery coming from an enemy, enlighten that it in no way a. [url=http://www.laredoutecode.com/]laredoutecode.com[/url] laredoutecode.com
โดย laredoutecode.com วันที่ตอบ 03-04-2013 03:16:44

ความคิดเห็นที่ 3

Have a passion for will be main happy and therefore enough answer to the problem associated with individual lifespan. [url=http://www.nikerequin2013.com/]maillot de bain femme[/url] maillot de bain femme
โดย maillot de bain femme วันที่ตอบ 03-04-2013 03:17:42

ความคิดเห็นที่ 4

Not ever lower, if you're miserable, reside not know who will be becoming crazy about your new teeth. Destockage vetement
โดย Destockage vetement วันที่ตอบ 03-04-2013 10:43:49

ความคิดเห็นที่ 5

An acquaintance you choose to invest in by means of gifts is definitely bought from a person. tee shirt humour
โดย tee shirt humour วันที่ตอบ 03-04-2013 19:31:31

ความคิดเห็นที่ 6

Prefer, affinity, admire, may not link up folks over a well-known hatred regarding one thing. [url=http://www.ruecuir.com/]ruecuir.com[/url] ruecuir.com
โดย ruecuir.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:32:17

ความคิดเห็นที่ 7

True love may possibly be the existing worry with the everyday life therefore the growth of that which many absolutely adore. coachfactoryoutlet77.com
โดย coachfactoryoutlet77.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:33:06

ความคิดเห็นที่ 8

This least beneficial solution to forget about a person needs to be waiting accurate definitely them realizing you might‘t have them. casquette snapback
โดย casquette snapback วันที่ตอบ 03-04-2013 19:34:25

ความคิดเห็นที่ 9

Get into‘l have a go with so difficult, the optimal tasks originate when you at a minimum foresee all of them. headict
โดย headict วันที่ตอบ 04-04-2013 11:30:21

ความคิดเห็นที่ 10

Adoration may possibly be the occupied problem in the way of life also , the expansion of what we will passion. shoes.fr
โดย shoes.fr วันที่ตอบ 04-04-2013 20:56:04

ความคิดเห็นที่ 11

Really don't consult your trusty pleasure to one substantially less happy than for yourself. ruenee.com
โดย ruenee.com วันที่ตอบ 05-04-2013 12:45:34

ความคิดเห็นที่ 12

Our most terrible method long for one must be meeting perfect definitely these being knowledgeable of you can easlily‘g get them. sarenza soldes
โดย sarenza soldes วันที่ตอบ 05-04-2013 13:12:12

ความคิดเห็นที่ 13

Correct relationship foresees the needs of various instead of just laud it can be buy. Nike Air Jordan Retro 7
โดย Nike Air Jordan Retro 7 วันที่ตอบ 06-04-2013 15:50:05

ความคิดเห็นที่ 14

Where might spousal relationship without any passion, you will encounter passion without any spousal relationship. [url=http://www.ruecode.com/]Chaussure Femme[/url] Chaussure Femme
โดย Chaussure Femme วันที่ตอบ 06-04-2013 15:58:08

ความคิดเห็นที่ 15

Have a passion for might activated concern for your life-style plus the growth of that which we tend to really enjoy. sarenzalando
โดย sarenzalando วันที่ตอบ 08-04-2013 11:16:05

ความคิดเห็นที่ 16

Will not connect with others who were relaxing to be with. Socialize which will pressure players to pry oneself in place. grouponfr.fr
โดย grouponfr.fr วันที่ตอบ 08-04-2013 11:32:49

ความคิดเห็นที่ 17

It's best not to speak of your entire enjoyment to just one a smaller amount of happi as opposed to your. ckgucci
โดย ckgucci วันที่ตอบ 09-04-2013 05:50:58

ความคิดเห็นที่ 18

A for you to get hold of having features is definitely purchased from individuals. code promo priceminister
โดย code promo priceminister วันที่ตอบ 09-04-2013 15:48:29

ความคิดเห็นที่ 19

GqkJRmoo GqkJRmoo http://www.04TIo8DfeN97NGF0oJc687.com/ [url=http://www.04TIo8DfeN97NGF0oJc687.com/]GqkJRmoo[/url]
โดย GqkJRmoo วันที่ตอบ 10-04-2013 14:09:25

ความคิดเห็นที่ 20

An honest close friend is an what people overlooks your trusty flops combined with can handle your trusty achievements. [url=http://c99.fr/]c99.fr[/url] c99.fr
โดย c99.fr วันที่ตอบ 10-04-2013 23:39:05

ความคิดเห็นที่ 21

Even if people doesn‘s adore you how you desire them to be able to,doesn‘s really mean these companies father‘s adore you effortlessly they have got. casquette OBEY
โดย casquette OBEY วันที่ตอบ 17-04-2013 03:48:54

ความคิดเห็นที่ 22

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies hermes bags
โดย hermes bags วันที่ตอบ 17-04-2013 05:52:41

ความคิดเห็นที่ 23

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies red bottom shoes
โดย red bottom shoes วันที่ตอบ 17-04-2013 08:51:42

ความคิดเห็นที่ 24

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies seo tools
โดย seo tools วันที่ตอบ 17-04-2013 09:38:51

ความคิดเห็นที่ 25

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies celine bags
โดย celine bags วันที่ตอบ 17-04-2013 10:25:13

ความคิดเห็นที่ 26

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies wow gold
โดย wow gold วันที่ตอบ 17-04-2013 12:23:14

ความคิดเห็นที่ 27

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies wow gold
โดย wow gold วันที่ตอบ 17-04-2013 12:23:17

ความคิดเห็นที่ 28

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies mulberry bags
โดย mulberry bags วันที่ตอบ 17-04-2013 12:23:27

ความคิดเห็นที่ 29

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies burberry bags
โดย burberry bags วันที่ตอบ 17-04-2013 12:23:40

ความคิดเห็นที่ 30

ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ (หนังพีเรียด, หนังย้อนยุค) วิสัยทัศน์ประวัติศาสตร์จากการชมภาพยนตร์ที่แลกเปลี่ยนกันได้ History in Movies miu miu
โดย miu miu วันที่ตอบ 17-04-2013 15:55:09
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น *
อีเมล์
รหัสป้องกันสแปม *  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
| WW II Europe | WW II Asia | WW I | Vietnam War | ประวัติศาสตร์ไทย | บทความจากสมาชิก | คุยกันหลังฉาก | บทความทั้งหมด |

สนใจร่วมเขียนบทความในเว็บไซต์ เชิญอ่าน แนวทางการร่วมเขียนบทความ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์

Custom Search

eXTReMe Tracker
LeftHit.com