Log in  
dot


นามปากกา

Web Member
เครื่องบินรบไทยในสงครามอินโดจีน
เครื่องบินรบไทยในสงครามอินโดจีน

ผู้เขียน: นายพลไอเซนฮาวน์ อ่าน: 132620 ความเห็น: 124

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเครื่องบินขับไล่แบบ 10 (บข.10) หรือ Hawk III
 

 

ประเภท เครื่องบินขับไล่ปีกสองชั้น ที่นั่งเดี่ยว
ความเร็วสูงสุด 248 ไมล์ / ชม.
พิสัยบิน 577 ไมล์ / ชม.
เพดานบิน 29,700 ฟุต
อาวุธ ปืนวิคเกอร์ 8 มม. จำนวน 2 กระบอก ยิงลอดวงใบพัด
ติดระเบิด 50 กก. ใต้ปีกข้างละ 2 ลูก หรือ ระเบิดขนาด 250 กก. ใต้ลำตัว 1 ลูก

ประจำการในกองทัพอากาศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2478 – 2492

 

 

- เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศไทยในช่วงสงครามอินโดจีน

 

 

- มีฉายาว่า “ฟ้าคำรน” เนื่องจากเสียงของเครื่องยนต์

 

 

- เป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกของกองทัพอากาศไทยที่ถูกนำเข้าประจำการเป็นจำนวนมาก ทั้งจัดซื้อและสร้างขึ้นเอง

 

ภาพในเหตุการณ์วันญี่ปุ่นบุก8 ธันวาคม2484 นักบินไทยชั้นครู3คน นำเครื่องบินนี้3ลำ ขึ้นสกัดกั้นข้าศึกที่มี Nakajima Ki-27-Otsu อันมีสมรรถนะเหนือกว่า สามารถทำความเร็วสูงสุดถึง470กม./ซม.ผลเป็นที่รู้กัน ทหารไทยสู้เอาเลือดทาแผ่นดิน มีเครื่องเดียวในโลกเหลืออยู่ในไทย

 

 

ภาพเครื่องบินขับไล่แบบ 11 (บข.11) หรือ Hawk 75 N
 

 

 

ประเภท เครื่องบินขับไล่ปีกชั้นเดียว ที่นั่งเดี่ยว
ความเร็วสูงสุด 280 ไมล์ / ชม. ที่ความสูง 3,250 ม.
พิสัยบิน 547 ไมล์ / ชม.
เพดานบิน 31,800 ฟุต
อาวุธ ปืนกลอากาศ 7.62 มม. จำนวน 1 กระบอก และ ปืนกลอากาศ 12.7 มม. จำนวน 1 กระกอบ
ยิงลอดวงใบพัด และปืนกลอากาศ 7.62 ในกระเปาะใต้ปีกข้างละกระบอก

- เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศไทยในช่วงสงครามอินโดจีน
- มีฉายาว่า “มือปืนรับจ้าง” เพราะจะถูกส่งไปเพื่อปฏิบัติการสนับสนุนในด้านที่มีการรบหนักเสมอ
- เป็นเครื่องบินขับไล่ปีกชั้นเดียวแบบแรกของกองทัพอากาศไทย
- ถูกนำเข้าประจำการทั้งหมด 12 เครื่อง เท่านั้น

เครื่องบินแบบนี้ เป็นเครื่องบินที่สหรัฐสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อขายให้ไทย


เครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดกลาง แบบ ๔๑ มาร์ติน ๑๓๙ ดับเบิ้ลยู (ท. ๓) Martin

เครื่องบินทิ้งระเบิด แบบ ๓ (Martin) ซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ จำนวน ๖ เครื่อง มีบทบาทปฏิบัติการรบทางอากาศในสงครามมหาเอเซียบูรพา ใช้ราชการถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มิได้อนุรักษ์ไว้
ประเภท : เครื่องบินทิ้งระเบิด
ผู้สร้าง : บริษัท เกลน แอล มาร์ติน ( สหรัฐอเมริกา )
เครื่องยนต์ : ลูกสูบรูปดาว ไรท์ อาร์ ๑๘๒๐-๓๓ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ให้กำลังเครื่องละ ๗๗๔ แรงม้า
จำนวน ๒ เครื่อง
กางปีก : ๒๑.๕ ม. (๗๐ ฟุค ๖ นิ้ว)
ยาว : ๑๓.๖๔ ม. ( ๔๔ ฟุต ๙ นิ้ว )
สูง : ๔.๗๐ ม. ( ๑๕ ฟุต ๕ นิ้ว )
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด : ๓,๓๒๒ กก. ( ๗,๓๒๔ ปอนด์ )
อัตราเร็วสูงสุด : ๓๔๓ กม./ ชม. ( ๒๑๓ ไมล์ / ชม. ) ที่ระยะสูง ๓,๔๐๐ ม. (๑๐,๐๐๐ ฟุต)
เพดานบิน : ๗,๓๖๐ กม. ( ๒๔,๒๐๐ ฟุต )
พิสัยบิน : ๑,๙๘๔ กม. ( ๑,๒๔๐ ไมล์ )
จำนวนเจ้าหน้าที่ : นักบิน เจ้าหน้าที่สื่อสาร และพลปืนหลัง รวม ๓ คน
อาวุธ : ปืนกลอากาศ ขนาด ๐.๓๐๓ นิ้ว. จำนวน ๓ กระบอก ติดตั้งที่ส่วนหัว
กระโดงหาง และใต้ท้องบรรทุกลูกระเบิดขนาดหนัก ๒,๒๖๐ ปอนด์
บรรจุประจำการในกองทัพอากาศ : พ.ศ. ๒๔๘๐ จำนวน ๖ เครื่อง

 

 


          เป็นเครื่องบินที่เป็นบรรพบุรษของป้อมบินb-17

 

 

 

 


 

ภาพเครื่องบินโจมตีแบบ 1 (บจ.1) หรือ V-93 S Corsair
 

 

ประเภท เครื่องบินโจมตีและลาดตระเวนปีกสองชั้น สองที่นั่ง
ความเร็วสูงสุด 306 กม. / ชม.
พิสัยบิน 376 ไมล์
เพดานบิน 23,700 ฟุต
อาวุธ ปืนกลอากาศวิคเกอร์ 8 มม. จำนวน 4 กระบอก ที่ปีกบนและปีกล่าง (ปืนหน้า)
ปืนกลอากาศวิคเกอร์ 8 มม. จำนวน 1 กระบอก (ปืนท้าย)
ติดตั้งระเบิดขนาด 50 กก. ที่ใต้ปีกข้างละ 2 ลูก

 

 

เป็นเครื่องบินโจมตีหลักของกองทัพอากาศไทยในช่วงสงครามอินโดจีน และเป็นเคื่องบินที่ไทยสามารถสร้างขึ้นใช้เองได้จำนวนมาก มีเครื่องเดียวในโลกเหลืออยู่ในไทย

 

 

จ่าอากาศโท จำรัส ม่วงประเสริฐ (ยศครั้งสุดท้าย นาวาอากาศโท) นักบิน ทอ. ลำดับที่ ๔๙๖ ผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงระหว่างปฏิบัติการ “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” เป็น ๑ ใน ๕เสืออากาศไทย ที่มีโอกาสเห็นและได้ใช้เครื่องบินโจมตี1(บจ.1)เข้าทิ้งระเบิด เรือ ลามอตต์ปิเกต์ (La Motte Picquet) ในเช้าวันนั้น

 

 

 

 

 

เครื่องบินโจมตีKi-30 นาโกย่า

ประเภท : เครื่องบินโจมตีสองที่นั่ง
ผู้สร้าง : บริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น
เครื่องยนต์ : ลูกสูบรูปดาว ๑๔ กระบอกสูบ นากาจิมา เอชเอ-๕ ไก ( HA-5 )
  ระบายความร้อนด้วยอากาศ ให้กำลังเครื่องละ ๙๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง
กางปีก : ๑๔.๕๕ ม. ( ๔๗ ฟุต ๙ นิ้ว )
ยาว : ๑๐.๓๔ ม. ( ๓๓ ฟุต ๑๑ นิ้ว )
สูง : ๓.๕๔ ม. ( ๑๑ ฟุต ๑๑ ๓/๔ นิ้ว )
น้ำหนักเปล่า : -
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด : ๓,๓๒๒ กก. ( ๗,๓๒๔ ปอนด์ )
อัตราเร็วสูงสุด : ๔๓๑ กม./ ชม. ( ๒๖๘ ไมล์ / ชม. ) ที่ระยะสูง ๔,๐๐๐ ม.
อัตราเร็วเดินทาง : ๒๕๐ กม./ชม.
อัตราไต่ : -
เพดานบิน : ๘,๕๗๐ กม. ( ๒๘,๒๑๕ ฟุต )
พิสัยบิน : ๑,๐๕๐ กม. ( ๑,๖๗๘ ไมล์ )
อาวุธ : ปืนกลอากาศ ขนาด ๗.๗ มม. แบบญี่ปุ่นติดที่ปีกซ้าย ระยะยิงหวังผล ๘๐๐ เมตร
  ปืนหลัง ปืนกลอากาศ ขนาด ๗.๗ มม. ลำกล้องแฝด ระยะยิงหวังผล ๘๐๐ เมตร
  อัตราเร็วในการยิง ๕๐๐ - ๕๕๐ นัด/นาที
  ติดลูกระเบิดขนาด ๑๒ กก. ได้ ๓๒ ลูก
  หรือขนาด ๕๐ กก. ได้ ๘ ลูก
  หรือขนาด ๑๐๐ กก. ได้ ๔ ลูก
หมายเหตุ- บ.จ. ๒ ที่ ทอ. จัดซื้อจำนวน ๒๕ เครื่อง ใน พ.ศ. ๒๔๘๓ นั้น
  สร้างจากโรงงานของบริษัทมิตซูบิชิ ที่เมืองนาโกย่า
- กองกำลังทางอากาศของกองทัพบกญี่ปุ่นในอดีต กำหนดสัญลักษณ์ของ
  เครื่องบินแบบนี้ว่า nิ ๓๐ ( Ki. 30

Ki-30 เป็นเครื่องบินโจมตี ประเภทดำทิ้งระเบิด 3 ที่นั่ง (นักบิน,พลวิทยุและพลปืนหลัง) ประจำการในกองทัพอากาศไทยในช่วงสงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา มีจำนวน 25 เครื่อง แบ่งเป็น2ฝูงมีชื่อฝูงพิเศษกว่าใครๆ ว่า "ฝูงบินพิบูลสงคราม๑" และ "ฝูงบินพิบูลสงคราม ๒"ประจำการอยู่ที่ ดอนเมือง มีชื่อเรียกตามแบบ ทอ.ไทยว่า "เครื่องบินโจมตีแบบ ๒" นักบินและทหารไทยสมัยนั้นนิยมเรียกชื่อว่า "นาโกย่า" ประวัติเด่นที่สุดคือการทิ้งระเบิดและต่อสู้เหนือนครวัตรและพระตะบอง จนกองทัพไทยมีชัยชนะ

วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๘๔) กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบิน โจมตีแบบ ๒ (นาโกย่า) จำนวน ๙ เครื่อง ไปปฏิบัติภารกิจโจมตีทิ้งระเบิดที่บ้านไพลิน และบ้านศรีโสภณ โดยมีเครื่องบินขับไล่ แบบ ๑๑ ( Hawk 75 ) จำนวน ๓ เครื่องบินคุ้มกัน การปฏิบัติการครั้งนี้ สร้างความเสียหายแก่ข้าศึกอย่างหนัก และนับเป็นการปฏิบัติภารกิจทางอากาศครั้งสุดท้ายของการรบในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส

เครื่องบินขับไล่ Hawk 2

เครื่องบิน ฮอว์ก ๒ เป็นเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศนำเข้าประจำการใน บน. ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ ให้ชื่อว่า แบบ ๑๘ ปัจจุบันมีชื่อรหัสว่า บ.ข. ๙ ฮอว์ก ๒ หรือ บ. แบบ ๑๘ เป็นเครื่องบินขับไล่แบบหนึ่งที่มีบทบาทในสงครามอินโดจีน

 

สมรรถนะอากาศยาน  เครื่องบินขับไล่ แบบ ๑๘ ฮอว์ท ๒  บ.ข. ๙

ประเภท : เครื่องบินขับไล่
ผู้สร้าง : บริษัท เคอร์ติส - ไรท์ (สหรัฐอเมริกา)
เครื่องยนต์ : ลูกสูบลูกดาว ไรท์ไซโคลน อาร์ - ๑๘๒๐ เอฟ - ๓ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  ให้กำลัง ๗๑๕ แรงม้า ที่ ๑,๙๕๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง
กางปีก : ๙.๖๐ ม. ( ๓๑ ฟุต ๖ นิ้ว )
ยาว : ๖.๘๒ ม. ( ๒๒ ฟุต ๔๕/๑๖ นิ้ว )
สูง : ๒.๙๕ ม. ( ๙ ฟุต ๘๕/๘ นิ้ว )
น้ำหนักวิ่งสูงสุด : ๑,๗๗๓ กก. ( ๓,๙๔๐ ปอนด์ )
อัตราเร็วขั้นสูง : ๓๒๘ กม./ชม. ( ๒๐๕ ไมล์/ชม. ) ที่ระยะสูง ๒,๐๙๗ ม. ( ๖,๙๐๐ ฟุต )
อัตราเร็วเดินทาง : ๒๘๐ กม./ชม. ( ๒๕,๘๕๐ ฟุต )
พิสัยบิน เพดานบิน : ๒๘๐ กม./ชม. ( ๒๕,๘๕๐ ฟุต )
พิสัยบิน : ๕๘๔ กม. ( ๓๖๕ ไมล์ )
บรรจุประจำการใน ทอ. : พ.ศ. ๒๔๗๗ จำนวน ๑๒ เครื่อง
อาวุธ : ปกอ. ขนาด ๘ มม. ๒ กระบอก ที่ปีกข้างละ ๑ กระบอก ติดลูกระเบิดขนาด ๕๐ กก.
  ใต้ปีกได้ข้างละ ๒ ลูก

ภาพ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส (พ.ศ.๒๔๘๓- ๒๔๘๔) กองทัพอากาศ ได้ส่งเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๙ (ฮอร์ค ๒) จำนวน ๓ เครื่อง ขึ้นบินลาดตระเวนรักษาเขต โดยมี เรืออากาศเอก เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร เป็นหัวหน้าหมู่บิน ขณะปฏิบัติภารกิจอยู่บริเวณบ้านยาง อำเภออรัญประเทศ พบเครื่องบินทิ้งลาดตระเวนของข้าศึกแบบโปเตซ์ ๒๕ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องบินขับไล่แบบโมราน ๔๐๖ จำนวน ๓ เครื่อง เรืออากาศเอก เฉลิมเกียรติ ฯ จึงนำหมู่บินเข้าสกัดกั้นและยิงเครื่องบินลาดตระเวนของข้าศึกตก

ที่มา จาก http://www.dmbcrtaf.thaigov.net

 

นี่เป็นภาพเครื่องบินที่บรรพบุรุษไทยใช้สู้เพื่อเราลูกหลานของท่าน จงรักษาแผ่นดินนี้สืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1] 2 3 4 5 ถัดไป>>


ความคิดเห็นที่ 1

อยากให้เอา f16 ไปทิ้งโกเต้กใช้แล้วใส่ไอ้พวกสนธิ ลิ้ม และแขกโจรใต้
โดย จ่าทหารไทย วันที่ตอบ 02-11-2008 23:14:15

ความคิดเห็นที่ 2

เห็นด้วยจะ
โดย redarmy วันที่ตอบ 17-11-2008 11:51:24

ความคิดเห็นที่ 3

คุณครับคุณที่เป็นคนไทย หรือ ทหารไทยอะครับ ดูหน่อยครับว่าสิงคโปรเค้าทำอะไร ครับ ทางขวาของภาพอะครับ ไม่เคยเห็นอะครับ (ในกองทัพไทย)

 

http://www.bloggang.com/data/skyman/picture/1173765509.jpg


โดย yho วันที่ตอบ 18-01-2009 11:25:28

ความคิดเห็นที่ 4

มันก็ดี


โดย dj วันที่ตอบ 29-05-2009 20:30:21

ความคิดเห็นที่ 5

ผมเป็นมุสลิมและรักชาติ ศาสน์กษัตริย์เช่นเดียวกับท่าน คำว่า โจรแขกใต้ท่านพูดแบบนี้ เสมือนว่ามุสลิมใต้เป็นโจรไปหมด เข้าใจแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะในความเป็นจริงแล้ว ถ้าดูสถิติการสูญเสียแล้ว ไทยพุทธ ไทยมุสลิม เสียชีวิตมากพอๆกันนะครับ
โดย ยะลา วันที่ตอบ 22-06-2009 19:26:11

ความคิดเห็นที่ 6

ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้
โดย boat วันที่ตอบ 12-08-2009 12:53:24

ความคิดเห็นที่ 7

ยอดมากเลย

คนไทยไม่เคยแพ้ใครในโลก


โดย nagodet วันที่ตอบ 14-09-2009 15:10:09

ความคิดเห็นที่ 8

เก่งมาก
โดย การ์ด วันที่ตอบ 17-09-2009 16:10:32

ความคิดเห็นที่ 9

แม้เราต่าง ...แต่เราเป็นเพื่อนกันได้ครับ  เพื่อนผมทางใต้ก็เยอะครับ สามจว.ชายแดนครับ


โดย nidoil วันที่ตอบ 28-09-2009 10:00:47

ความคิดเห็นที่ 10

คนไทยสู้ๆนะ
โดย bome วันที่ตอบ 27-10-2009 17:26:39

ความคิดเห็นที่ 11

คนไทยสุดยอดมากเลยคับ
โดย dan วันที่ตอบ 27-12-2009 20:07:11

ความคิดเห็นที่ 12

ประเทศไทยจงเจริญ


โดย ขอให้วีรบุรุษนักรบไทยจงเจริญ วันที่ตอบ 07-01-2010 12:38:19

ความคิดเห็นที่ 13

คนไทยเก่งมากๆ เพื่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
โดย ทีมงาน ฟ้าสาง วันที่ตอบ 03-06-2010 17:29:08

ความคิดเห็นที่ 14

บรรพบุรุษของไทยสู้เลือดทาแผ่นดินเพื่อให้เราอยู่สำนึกกันบ้างไหม


โดย ปู วันที่ตอบ 21-08-2010 13:08:27

ความคิดเห็นที่ 15

ระเบียบวาทะศิล                  หล่อเร่


โดย ไหมไทย ใจตะวัน วันที่ตอบ 27-01-2011 17:48:31

ความคิดเห็นที่ 16

คตี่ร้รี้ดา

 


โดย ไหมไทย ใจตะวัน วันที่ตอบ 27-01-2011 17:50:07

ความคิดเห็นที่ 17

ทำไมพวงมุสลิมชอบก่อเหตุไมีดีเสมอในภาคไต้และทั่วโลก ถ้าอยู่ภายไต้รัฐ_ชาติของไทยเราไม่ได้ก็ทำไมไม่ไปอยู่ประเทศอืนละครับประเทศที่คิดว่าดีสำหรับคนอย่างพวกคุณผมจะยกแนวความคิดของเพลโตมา1ข้อนะให้เปรียบเทียบ 

  1.มนุยษ์จะอยู่รว่มแล้ว จึงจำเป็นต้องสร้าง รัฐ ชาติ ขึ้นมา                                            

  1.1.คนเรามีพันธะต่อรัฐมากกว่าครอบครัว  ดังนั้นคนเราควรสนับสนุนและรักษากฏหมาย  (รัฐสามารถสอนไห้ทุกเป็นคนดีได้)

  1.2หากเห็นว่ากฏหมายไม่ถูกต้องก็อย่าฝ่าฝืนกฏหมาย  (ถ้าว่ากฏหมายไม่ดีทำร้ายเราก็ไปอยู่ประเทศอืนสะที่กฏหมาย เสรีภาพดีกว่าประเทศไทย)

ผมรักประเทศไทย เครพกฏหมายไทย เกิดแผ่นดินไทย รักสถาบันของชาติไทย


โดย anupong วันที่ตอบ 05-07-2011 18:05:20

ความคิดเห็นที่ 18

สุดยอดมากเลยครับคนไทยสมัยก่อนเก่งจังเเต่น่าเสียดายต้องเสียเเผ่นดินให้กับประเทศฟรั่งเศษ
โดย nut-2550 วันที่ตอบ 06-01-2012 18:09:55

ความคิดเห็นที่ 19

Put on‘longer take a crack at over-time, the correct situations go while you the bare minimum count on them how to. casquette obey http://www.b77.fr/
โดย casquette obey วันที่ตอบ 14-03-2013 09:22:33

ความคิดเห็นที่ 20

I'm keen on you do not as a consequence of about what you do, nonetheless as a consequence of who else Now i am actually i am along with you. casquette obey http://www.a44.fr/
โดย casquette obey วันที่ตอบ 15-03-2013 07:33:02

ความคิดเห็นที่ 21

A fellow worker that you just find together with products is going to be purchased from someone. casquette superman http://www.b77.fr/
โดย casquette superman วันที่ตอบ 15-03-2013 18:59:29

ความคิดเห็นที่ 22

Hardly ever look down upon, regardless of whether one is ridiculous, since do not no who will be sliding fond of your happy. e88.fr http://e88.fr/
โดย e88.fr วันที่ตอบ 23-03-2013 07:17:52

ความคิดเห็นที่ 23

A suitable friend is almost certainly not a, and yet a are forever a good solid friend. Nike TN 2013 http://www.9fr.fr/
โดย Nike TN 2013 วันที่ตอบ 03-04-2013 02:59:28

ความคิดเห็นที่ 24

For those who is going to make your mystery of an enemy, know that it don't friends. maillot de bain push up http://www.voyoto.com/
โดย maillot de bain push up วันที่ตอบ 03-04-2013 03:22:24

ความคิดเห็นที่ 25

Although a loved one doesn‘to thank you how you will want them in,doesn‘to mean these companies wear‘to thank you of they provide. i11.fr http://www.i11.fr/
โดย i11.fr วันที่ตอบ 03-04-2013 19:31:25

ความคิดเห็นที่ 26

Their unappealing strategy to let pass individual is planned to be meeting good close to these understanding you can actually‘w not encourage them. coachoutlet788.com http://www.coachoutlet788.com/
โดย coachoutlet788.com วันที่ตอบ 03-04-2013 19:32:56

ความคิดเห็นที่ 27

Romances last while each and every mate believes that as well as a slight fineness on the a few other. casquette snapback http://www.c44.fr/
โดย casquette snapback วันที่ตอบ 03-04-2013 19:38:10

ความคิดเห็นที่ 28

Companionship might goldthread the fact that neckties the main spirits of all of the area. ruezee.com http://ruezee.com/
โดย ruezee.com วันที่ตอบ 04-04-2013 01:12:59

ความคิดเห็นที่ 29

Exact association foresees the needs of extra as an alternative to exalt it is usually personalized. Eram http://rueree.com/
โดย Eram วันที่ตอบ 04-04-2013 18:17:02

ความคิดเห็นที่ 30

Even though a friend or relative doesn‘MT accept you profession long for them in order to,doesn‘MT guarantee most people get into‘MT accept you enhance they have. tati http://ruenee.com/
โดย tati วันที่ตอบ 05-04-2013 02:22:12
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น *
อีเมล์
รหัสป้องกันสแปม *  
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
| WW II Europe | WW II Asia | WW I | Vietnam War | ประวัติศาสตร์ไทย | บทความจากสมาชิก | คุยกันหลังฉาก | บทความทั้งหมด |

สนใจร่วมเขียนบทความในเว็บไซต์ เชิญอ่าน แนวทางการร่วมเขียนบทความ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์

Custom Search

eXTReMe Tracker
LeftHit.com